INFORMACE POSTAVY JEDNOTKY SYSTEMY MESTO MONDALAR
BETA GALERIE KESTAZENI AUTORI
 | CS | EN | 

Postavy a příběhy

 • Wryn Pendragon a jeho příběh | Yana Rane | Ramon Crane | Draven Leander | Mordechai Rane | Malak | Hvězdář
 • Příběh rasy Xel a aliance C'sura | Mordochové, uctívači falešného dračího boha | Měňavci
 • Architekt
  Architekt

  Mnozí ze Sur (jak si říkají členové Bílé rady aliance) se domnívají, že první bytosti Xel přiletěly na domovskou planetu Eb z nedaleké mlhoviny, která nebyla nikdy plně prozkoumána. Tehdy ještě frakce C`sury vystupovaly jednotlivě a hlavně byly v neustálém konfliktu. Až příchod silného nepřítele je donutil, aby se tyto frakce sjednotily. A z nepřátel se tak stali spojenci.

  První střet byl spíše masakrem a nepřipravení Sur tak okusili sílu a odhodlání této parazitující vesmírné rasy. Namísto smrti se ale dostavilo nekonečné zotročení, kdy Xel postupně přebíral kontrolu jak nad tělem, tak i myslí hostitele. Nakonec tak proti sobě stáli i jednotliví členové rady a jediným vysvobozením bylo kompletní zničení hostitelského těla. Ti, co přežili a nebyli zotročeni, prchli na nedaleký měsíc Yeg. Odsud kontaktovali další frakce a vytvořili později známou alianci C`sura.

  Stále častěji se objevovaly názory na radikálnější řešení celého konfliktu a jedním ze zastánců byl i Pa`Raktos, později znám jako Architekt. A byl to právě on, kdo přišel s návrhem na stvoření ultimátní zbraně, která by zničila Xel jednou pro vždy. Rada nakonec souhlasila a práce na Mesiáši mohly začít.

  Xel už patřila celá planeta Eb a vše nasvědčovalo tomu, že brzy planetu opustí za účelem další kolonizace. Mesiáš byl rovněž připraven, ale nikdo nechtěl nést zodpovědnost za milióny obětí, které zahynou spolu s Xel. Nakonec na sebe veškerou zodpovědnost vzal sám Pa`Raktos. I přes četné protesty byl nakonec Mesiáš spuštěn. Účinek zbraně byl dokonalý - doslova pohltil celou planetu. Všichni oslavovali (poražení Xel) a truchlili (za mrtvé příbuzné) zároveň.

  Architekt, opojen ničivou mocí Mesiáše, prchnul a zamířil do nedaleké mlhoviny v naději, že se zde ztratí a získá čas na znovunabití Mesiáše. Namísto toho byl však konfrontován s prapůvodcem Xel - nehmotnou entitou, která jej využila jako svého hostitele. Mesiáše ponechal Architekt v mlhovině, aby odlákal pozornost a sám zamířil v menší lodi k červí díře.


  Transformace
  Transformace

  Po nalezení Mesiáše na okraji mlhoviny bylo rozhodnuto o jeho upravení tak, aby jej bylo možné spustit jen někým ze Sur a jen při získání všech hlasů rady. Rovněž jako podmínka byla absence kohokoliv z aliance na cílové planetě. Mesiáš tak byl deaktivován a ukryt na bezpečném místě na měsíci Yeg v naději, že jej již nebude třeba nikdy spustit.

  Zároveň byl vyslán útočný křižník za prchajícím Pa`Raktosem, který byl posledním z nositelů entity Xel. Průchod červí dírou poškodil jeho loď natolik, že byl nucen nouzově přistát na nejbližší planetě. Bez jakékoliv kontroly nad lodí to byl spíše dopad meteoritu než přistání. Na severním kontinentu planety vytvořil ohromný kráter a slitina, která tvořila plášť lodi, jej doslova zatavila uvnitř. Sám si tak připravil hrobku, ve které uvěznil jak své mrtvé tělo, tak i entitu Xel.

  C`sura dosáhla svého cíle. Po ohledání místa dopadu jejich citlivé přístroje nezjistili žádnou aktivitu. Rozhodli se tedy celé místo zakrýt a pomocí svých schopností stvořili nad kráterem ohromné pohoří. Bylo rozhodnuto, že sedm členů Sur zůstane na planetě jako věční strážci. Svět si společně pojmenovali Mon`Dalar (věčná stráž) a vzali na sebe podobu impozantních stvoření - draků, aby neděsili svou pravou podobou národy, které zde již žily.

  Čas ubíhal a dračí strážci pomalu zapomínali na hrůzy, které zažili, a naopak si užívali to, jak je jednotlivé národy a kmeny uctívají - jako bohy. Občas vyslali na svou domovskou planetu hlášení, ale stále častěji nebylo vlastně co hlásit. Xel se již neobjevil a i mohutné pohoří již osídlili první kmeny.

  Tisíce let uběhlo a z kdysi hrdých a mocných Sur se staly jen stíny. A právě na tento okamžik čekala entita Xel, která již po desítky let v tichosti otravovala mysl všech živých tvorů v okolí Železných hor. Zaštítěna falešným dračím bohem, vystupovala pod jménem Arkath a přikazovala trpaslíkům, aby kopali stále hlouběji. Pomohla jim i k získání vzácných kovů, které vznikly při dopadu lodě a jako jediný materiál byly schopny prolomit zatavený plášť.

  V den otevření hrobky Xel se celým světem prohnala zuřivá bouře červených blesků. Všechny národy se okamžitě obrátily na své bohy v prosbě o pomoc, ale ti mlčeli. Zaskočeni něčím, na co nebyli připraveni, raději prchli do hlubin chladného vesmíru. Lidé, elfové, trpaslíci a další národy se museli spolehnout jen sami na sebe. Proti nim se totiž z Železných hor valily hordy zmutovaných bytostí, které neznaly slitování...