INFORMACE POSTAVY JEDNOTKY SYSTEMY MESTO MONDALAR
BETA GALERIE KESTAZENI AUTORI
 | CS | EN | 

Mapa Mondalaru
Mapa Mondalaru

Příběh kampaní se bude odehrávat ve světě Mondalar na jednotlivých kontinentech, které se můžete prohlédnout na detailní mapě světa a přečíst si krátké popisy důležitých míst a měst. Pro plné rozlišení mapy si klikněte ZDE.


Actubu
frakce: Akademie
Actubu

Město na břehu Krystalového jezera. Sídlo nejvyšších mágů. Nachází se zde i proslulá Astrální knihovna. Kromě kronik starobylých národů jsou zde uchována i mocná kouzla. Dokonce se traduje, že v dnes již zazděném křídle knihovny leží kniha Zakázané magie.Glacast
frakce: Akademie, Azyl
Glacast

Přístav a obchodní město lidí a mágů. Slouží jako ambasáda pro obě říše. Díky společné dohodě mohou město využívat oba národy. Společné úsilí rovněž vynakládají při boji proti Vlčím nájezdníkům, kteří pravidelně plundrují jejich obchodní lodě a občas si troufnou za útočit i na malá přístavní města.Golgarossa
frakce: Akademie, Azyl, Kobka
Golgarossa

Pirátská základna Vlčích nájezdníků. Jedná se hlavně o uprchlé vězně, kteří našli v pirátském způsobu života zalíbení. Uloupené poklady a majetek z obchodních lodí ukrývají na okolních ostrovech, nebo s ním obchodují na černém trhu.Kiva
frakce: Akademie
Kiva

Pouštní město s malým přístavem. Často bývá výchozím bodem karavan a různých dobrodruhů mířících do pouště Ra-Súl. Výpravy zde nabírají velké zásoby jídla, neboť vodu mohou doplnit po cestě u oázy či Krystalového jezera.Mallynor
frakce: Azyl
Mallynor

Hlavní město lidské říše a sídlo krále Aedrica III. Leží na řece Pont, díky čemuž sem mohou plout i obchodní lodě z okolních zemí. Proslulé jsou také mallynorské katakomby, které se rozkládají pod celým městem. Svůj účel však již přestaly plnit, a tak slouží spíše jako turistická atrakce.Peyrron
frakce: Azyl
Peyrron

Dříve pobřežní pevnost, nyní slouží jako vojenská základna a přístav. Císařské vojsko zde najímá nové rekruty a následně je cvičí na několika místech pro různé styly boje. V případě ohrožení je pevnost plně obranyschopná a díky podzemním katakombám může sloužit i jako kryt před plošnými útoky kouzel či draků.Quinei
frakce: Akademie
Quinei

Velký přístav a obchodní město mágů. Krom zboží se zde dají sehnat i levní otroci, pokud již neutekli přes moře do Ilarisu. Město prosperuje hlavně díky velkému zájmu cizinců o otroky a různé artefakty.Zakratos
frakce: Azyl
Zakratos

Centrum Zakratské církve, nebezpečně konkurující dračím bohům. Kněží boha Zakrata prý dokáží hotové zázraky. Následovníci přicházejí do nové církve ze všech koutů Mondalaru a jedinou podmínkou pro přijetí je zřeknutí se veškerého majetku ve prospěch Zakrata.

:: nahoru
separator

Ciranthir
frakce: Sylvanští elfové
Ciranthir

Elfský přístav a také hlavní město, v němž se nachází Slonovinová věž a Nejvyšší chrám stříbrného měsíce. Pravidelně se zde scházejí nejvyšší druidové, kteří přišli o posvátný Kamenný kruh. Město se často stává terčem pirátských nájezdů orků z Rabdosu a jen díky silné magii zatím odolává.Dhulza-Drum
frakce: Tvrz
Dhulza-Drum

Pevnost vysoko v Hromových horách, kterou obývají orkové klanu Jediného oka. Praktikují zde šamanskou magii. Původně připluli a založili město Mug-Chazzar, ale jelikož se stále více rozcházeli v názorech s ostatními, rozhodli se odejít vysoko do hor a zde čerpat moc Otce nebes.Fogvag
frakce: Tvrz
Fogvag

Město temných elfů, které zároveň slouží jako přístav. Zde se dají najmout jedni z nejlepších asasínů z Mondalaru. Rozkvétá zde také černý trh s kradeným zbožím a říká se, že tu byl viděn i svitek s kouzlem Zakázané magie.Kallion
frakce: Sylvanští elfové
Kallion

Město ukryté v hlubokém lese. Odtud vyhnali lesní elfové své bratry až do západních končin Ilarisu. Jako první akt msty jim temní elfové povraždili velké stádo Stříbrných jednorožců, kterým ještě před tím uřezali rohy. Následně se obě strany zapojily do mnoha roztržek, které nakonec vyústily až v pětiletou Stříbrnou válku, na jejímž konci zde nezůstal jediný živý jednorožec.Merkath
frakce: Kobka
Merkath

Stínová svatyně, která zároveň slouží jako klášter temných elfů. Kdysi zde stával posvátný Kamenný kruh, v němž každoročně za slunovratu probíhal obřad Znovuzrození, iniciovaný druidy z Kallionu. Po vyhnání temných elfů jej ale zničili a na místo něj postavili svatyni Malasse.Mug-Chazzar
frakce: Tvrz
Mug-Chazzar

Město pod Hromovými horami, patřící orkům z kmene Krvavé ruky. Město bylo založeno hrdými válečníky, kteří dříve bojovali pod bičem otrokářských pánů, ale později se jim postavili a prchli na západ přes Divoké moře. Žijí zde po boku zvířecích lidí.Rabdos
frakce: Tvrz
Rabdos

Ostrovní kolonie odpadlých orků. Pravidelně napadají obchodní lodě a pořádají nájezdy na pobřežní města. Nejčastějším cílem je Ciranthir, který se jim zatím nedaří dobýt jen díky silným ochranným kouzlům. Jejich vytrvalost však nezná mezí.Tel-Thalas
frakce: Sylvanští elfové
Tel-Thalas

Jezerní město lesních elfů. Jedno z mála míst, kde ještě volně žijí Stříbrní jednorožci, kteří se stali i symbolem města. Dříve tato vzácná zvířata žila po celém Ilarisu, ale poté, co se rozšířila zpráva o léčebných účincích rozemletého rohu jednorožců, jejich řady začaly řídnout. Dnes jsou pod ochranou elfského krále Elduina a jejich lovení je trestáno smrtí.

:: nahoru
separator

Bragos
frakce: Nekropole
Bragos

Jezerní město obývané nekromanty, kteří jej obsadili poté, co původní obyvatele zasáhl purpurový mor. Ještě před vlnou moru město prosperovalo a řadilo se mezi lukrativní místa pro obchod. Nekromanté ale vycítili svou šanci a obsadili město krátce poté, co prchli poslední přeživší lidé. Z těch, co podlehli nákaze, následně vytvořili své nemrtvé služebníky.Braxas
frakce: Peklo
Braxas

Pevnost v zamrzlé pustině. Slouží jako útočiště démonům, kteří zde mohou nerušeně osnovat své plány. Ze svého původního útočiště v Železných horách byli vyhnáni mocnou aliancí lidí z Bragossu a stínových trpaslíků z Yzgaru. Mělo se za to, že v tak nehostinném prostředí dlouho nevydrží, ale démoni se dokázali adaptovat a led a sníh využili jako přirozenou obranu.Grimsa
frakce: Nekropole
Grimsa

Přístavní město nekromantského kultu, který se odsud rozšířil dál jih do Bragossu a Kjolriku. Díky černé magii a rozšíření zákeřných nemocí neměli lidé oproti nemrtvým sebemenší šanci. Ve městě je i legendární Černé mausoleum.Kjolrik
frakce: Nekropole
Kjolrik

Ruiny prastaré pyramidy, nyní obývané nekromanty. Nikdo si už nepamatuje, kdo pyramidu postavil a hlavně za jakým účelem. Mezi lidmi se vypráví příběhy o krvavých rituálech, podivných bytostech z jiných světů a velkém pokladu ukrytém v samotném srdci pyramidy. Nakolik jsou tato tvrzení pravdivá, se ale nikdo neodvážil zjistit.Kog-Badur
frakce: Pevnost
Kog-Badur

Trpasličí pevnost a přístav. Odsud probíhá veškerý obchod s drahými kovy a kameny, které trpaslíci vytěží. Rovněž zde prodávají i výborné Medvědí pivo. Samozřejmě jej nevaří ze zvířat, ale je tak silné, že druhý den si člověk připadá, jako by jej napadnul medvěd.Naratama
frakce: Svatyně
Naratama

Císařské město na Nefritové řece. Sídlí zde Terakotová císařovna - ohromná hliněná socha, která jako tichý strážce shlíží do údolí a v případě útoku na město má zničit nepřítele. Zda jde o pravdu či jen legendu se lidé v okolí neustále přou. Jedno je však jisté, kdyby opravdu ožila, tak by neměla na bitevním poli konkurenci.Noxir
frakce: Peklo
Noxir

Stále sloužící maják, který však nyní plní účel démonické laboratoře. Démoni zde provádějí pokusy jak na divoké zvěři, tak i na lidech, převážně dobrodruzích, kteří se rozhodli, že na vlastní pěst navždy vymýtí démonickou hrozbu na Mondalaru. Své výtvory pak vypouštějí do okolní krajiny, kde testují jejich schopnosti.Rayang
frakce: Svatyně
Rayang

Přístavní město nágů. V době morových vln se stalo útočištěm mnohých obyvatel Bragossu a okolních vesnic, kteří sem prchli. Ve městě sídlí známá škola bojových umění Tek-a-Hay, kde se z naprostého nováčka může za šest let stát mistr umění Haidó.Thorrim
frakce: Pevnost
Thorrim

Velké trpasličí síně pod Železnými horami. Odsud byli vyhnáni démoni, kteří se do podzemí hor dostali skrze Jícen zapomnění, což je jakýsi druh brány, vedoucí do spalujícího světa démonů. Kdo a proč tuto bránu otevřel, se neví, ale trpaslíci všem jasně ukázali, že jsou stále mistry nejen kladiva a krumpáče, ale i válečných strojů. Právě ty společně s runovou magií jim pomohli vyhnat démony daleko na západ.Yog-Zhina
frakce: Svatyně
Yog-Zhina

Legendami opředená vesnice, ve které byl spatřen první Kirin. Je to také jediné místo na jihu Valarie, kde vedle sebe můžete spatřit rozkvetlou louku a zamrzlý les. Zdejší nágští čarodějové totiž ovládají všechna skupenství vody a jsou spřízněni s duchy všech ročních období.Yzgar
frakce: Pevnost
Yzgar

Důl stínových trpaslíků. Své jméno si dali poté, co přišli na způsob získávání stínové oceli z rudy. Stejně jako trpaslíci z Thorrimu, i zde museli čelit démonické invazi. Jelikož měli dobré obchodní vztahy s lidmi z Bragossu, utvořili s nimi alianci a společnými silami se démonů zbavili.Xazar
frakce: Peklo
Xazar

Město osídlené démony prchajícími z Železných hor na západ. Původní pokusy démonů zabrat některé nekromantské město selhaly, neboť byli příliš oslabení a nemrtvých vojáků neubývalo. Prchli tedy až za hranice do pustin, kde kdysi žili Divocí lidé. Legendy praví, že si démoni Divoké podrobili a dodnes je mají jaké své otroky.

:: nahoru
separator