INFORMACE POSTAVY JEDNOTKY SYSTEMY MESTO MONDALAR
BETA GALERIE KESTAZENI AUTORI
 | CS | EN | 

Mrchožrout Xel
(silná základní jednotka)
Mrchozrout
Mrchožrout

Mrchožrouti jsou nepřímým produktem mutace z mrtvých těl vlků a toulavých psů. Prvotní nápor vyslaného záření Xel žádný z těchto tvorů nevydržel, a tak byla tato těla spojena dohromady a oživena silným elektrickým výbojem. Kromě neobyčejně ostrých zubů a drápů, které jsou infikované agresivní bakterií, je Mrchožrout schopen rychlé regenerace z živých těl protivníků. Ovšem pozor, i přes absenci očí vás Mrchožrout stále slyší a cítí, takže před ním jen tak neuniknete.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 1 - 6 damage 4 damage 2 damage 25 damage 6
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 30 damage 0 damage 0 damage - damage 100


Sžírající infekce
Szirajici infekce

Všechny živé nepřátelské jednotky v okolí budou zasaženy infekcí (- útok, - obrana), která trvá, dokud jsou jednotky poblíž Mrchožrouta. Útoky na infikované jednotky doplňují Mrchožroutovi zdraví.


Rozzuření
Rozzuření

Jednotka má 30% šanci při napadení nepřítelem vstoupit do zuřivého transu, který zvýší útok, maximální poškození a pohyb po dobu trvání tohoto efektu.


Slepota
Slepota

Jednotka je přirozeně slepá, a proto je imunní vůči efektům oslepení od jiných jednotek či kouzel.
:: nahoru
separator Běs Xel
(vylepšená silná základní jednotka)
Bes
Běs

Běsi vznikli za použití evolučního urychlovače, díky čemuž se ze značně omezených Mrchožroutů vyvinuli v krátkém čase velmi nebezpeční lovci, kteří svou oběť dokáží oslabit patogenním polem. Jakmile se kdokoliv ocitne v jeho dosahu, pocítí účinky patogenu okamžitě, a i když z této zóny prchne, bude ještě chvíli trvat, než se jeho tělo vzpamatuje. Na jednotky Xel má tento patogen naprosto opačné účinky a jednotky posiluje, dokud jsou v jeho dosahu. Z původních Mrchožroutů si Běsi ponechali schopnost rozzuření, takže je vždy šance, že jakýkoliv útok může tyto jednotky rozzuřit a tím je i posílit. Díky vylepšení získali Běsi opět zrak a jsou tak nejlepšími kandidáty na post hlídačů důležitých míst.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 2 - 6 damage 4 damage 4 damage 35 damage 7
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 35 damage 10 damage 0 damage - damage 140


Rozzuření
Rozzureni

Jednotka má 30% šanci při napadení nepřítelem vstoupit do zuřivého transu, který zvýší útok, maximální poškození a pohyb po dobu trvání tohoto efektu.


Patogenní pole
Patogenni pole

Sousední jednotky Xel získají bonus k útoku a k obraně. Ostatní sousední jednotky získají oslabení útoku a obrany (mimo nemrtvé a konstrukty).
:: nahoru
separator Důlní brouk Xel
(základní jednotka)
Dulni brouk
Důlní brouk

Důlní brouci, jak je nazvali sami stínoví trpaslíci, byli vystaveni záření Xel jako první. Z neškodných brouků se tak staly krvelačné bestie, které dokážou svými kusadly hravě rozštípnout lebku. Z hlubin dolů se dostanou díky malým, ale výkonným křídlům. Nejsilněji se však mutace podepsala na složení vnější i vnitřní schránky těchto brouků. Uvnitř jim koluje velmi nestálá substance, která se při styku se vzduchem stává výbušnou. Stačí pak malá jiskra (kterou mimochodem brouci zvládnou vytvořit svým nosním výčnělkem) a okolí se promění v ohnivé peklo s démonicky zeleným nádechem. Proti tomuto útoku mají brouci ochranu v podobě silného krunýře, pohlcujícího veškerou magii. Rozhodně není moudré zkoušet útočit ze zálohy, neboť silný krunýř všechny takové útoky odrazí.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 1 - 3 damage 2 damage 4 damage 20 damage 6
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 25 damage 0 damage 15 damage - damage 75


Ochranný krunýř
Ochranny krunyr

Jednotka je díky speciálnímu krunýři chráněna vůči všem kouzlům a magickým efektům. Jakékoliv magické zranění je sníženo na polovinu a jednotku nelze napadnout ze zálohy.


Divoký oheň
Divoky ohen

Při napadení zblízka je 15% šance na vypuštění těkavé látky, kterou Důlní brouk ihned zažehne a způsobí všem okolním nepřátelským jednotkám poškození ohněm. Útočník může být navíc popálen.
:: nahoru
separator Důlní ďábel Xel
(vylepšená základní jednotka)
Dulni dabel
Důlní ďábel

Důlní ďáblové prošli razantní změnou a na příkaz svých pánů se vzdali schopnosti létat a také krunýře, který je v podzemí chránil. Rovněž už v jejich těle nekoluje takové množství nestálé substance, neboť tuto látku nově předávají Zámotkům, které mohou na bojiště vyvolat (resp. hrdina). Tyto kokony naplněné výbušnou látkou se samy za pár kol zničí a poškodí vše ve svém okolí (konstrukty i nemrtvé nevyjímaje). Jednou za bitvu mohou ochránit jakoukoliv jinou přátelskou jednotku štítem, jenž pohltí jakékoliv kouzlo a tím jednotku činí imunní vůči magii. Tyto jednotky nebyly navržené na dlouhý boj a přežití, ale jejich primární úkol je ochránit spojence před mocnými kouzly a vnést chaos a zkázu do řad nepřátel sesláním časovaných bomb v podobě Zámotků.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 2 - 4 damage 3 damage 3 damage 25 damage 6
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 30 damage 15 damage 15 damage - damage 90


Vyvolávač zámotků
Vyvolavac zamotku

Umožní hrdinovi jednou za bitvu vyvolat na bojiště Zámotek, který je naplněn těkavou výbušninou, která za určitý čas exploduje.


Štít prázdnoty
Stit prazdnoty

Jednou za bitvu může vyvolat štít, který obklopí jinou cílovou přátelskou jednotku a pohltí veškerou magii po dobu trvání tohoto efektu.
:: nahoru
separator Pátrač Xel
(základní jednotka)
Patrac
Pátrač

Pátrači jsou oči entity Xel. Dokáží se rychle přesouvat na velké vzdálenosti a komunikovat mezi sebou skrze speciální vlny, které jiný tvor nedokáže zachytit. Jejich pěti složeným očím nic neunikne a jsou tak výbornými zvědy vysílanými na nepřátelská území. Původně šlo o mírumilovný hmyz, který poté, co jej zasáhlo záření, zmutoval v inteligentního humanoida, schopného vycítit slabá místa svých protivníků. Nezaleknou se ani silnějších protivníků, které dokáží vystrašit natolik, že namísto protiútoku raději zvolí ústup. Zatímco takto drží nepřátele v odstupu od ostatních jednotek, zároveň jim dávají signály, kam přesně zasáhnout, aby způsobili co nejvíce škod. Znamení, kterým při útoku Pátrači své oběti označí, dokáží využít vyšší stádia entity Xel (elitní a šampiónské jednotky) k posílení útoků.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 2 - 2 damage 2 damage 2 damage 15 damage 6
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 35 damage 15 damage 0 damage - damage 80


Hrůzostrašný řev
Hruzostrasny rev

Pátrač má 15% šanci vydat při útoku hrůzu nahánějící řev, který vyděsí nepřítele a donutí jej utíkat až 2 pole pryč, a zároveň sníží jeho morálku.


Znamení pátrače
Znameni patrace

Každý úspěšný útok označí cílovou jednotku znamením, které mohou využít elitní a šampiónské nevylepšené jednotky Xel k posílení svých útoků.
:: nahoru
separator Číhač Xel
(vylepšená základní jednotka)
Cihac
Číhač

Číhači získali své jméno díky způsobu, kterým loví - doslova číhají na okamžik, kdy se přiblíží nic netušící oběť, na kterou se následně vrhnou svými rozevíracími čelistmi osázenými ostrými zuby. Proměna je sice připravila o původní schopnosti, ale nově získali nebezpečnou miazmu, která obklopí vše živé v okamžiku kritického úderu, resp. dobré morálky. Na živé nepřátele má účinky jako silný jed, avšak nebezpečí tkví v proměnlivosti této miazmy, kdy může v jednom okamžiku způsobit poškození více magickými školami. Ovšem na jednotky Xel, které jsou na tuto miazmu zvyklé, působí jako hojivý balzám a vyléčí tak jejich zranění.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 2 - 4 damage 4 damage 2 damage 15 damage 7
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 38 damage 15 damage 15 damage - damage 95


Sžírající miazma
Szirajici miazma

Při dobré morálce způsobí poškození všem nepřátelským živým jednotkám (mimo Xel) náhodnou školou magie a vyléčí všechny ostatní přátelské jednotky Xel.


Prastará miazma
Prastara miazma

Při kritickém úderu způsobí poškození všem nepřátelským živým jednotkám (mimo Xel) náhodnou školou magie a obnoví část many hrdinovi.
:: nahoru
separator Xenofág Xel
(elitní jednotka)
Xenofag
Xenofág

Xenofágové byli poprvé spatřeni, jak vylézali z hlubin moře, kde došlo k mutaci krabů a jim podobným tvorů. Svým vzezřením nahánějí hrůzu, avšak i průměrně rychlá kořist jim dokáže utéct, neboť rychlým pohybem zrovna neoplývají. To však vynahrazují jejich smysly. Zrak je sice omezený na minimum, a tato stvoření "vidí" postranními výčnělky na hlavě jen na krátkou vzdálenost, ale pokud je na bojišti přítomen i Pátrač, dokáží vycítit jeho znamení a pak zasáhnou s naprostou přesností. Jejich lebeční štít má krom ochranné i komunikační funkci, a dokonce dokáže i vyvolat obávanou Xenobouři rudých blesků, které silně zraní vše na bojišti.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 6 - 12 damage 8 damage 10 damage 40 damage 3
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 15 damage 0 damage 15 damage 50% damage 400


Přítomnost Pátrače: dostřel
Pritomnost Patrace dostrel

Střelecké útoky na Pátračem označené nepřátelské jednotky budou ignorovat postih na vzdálenost.


Xenobouře
Xenoboure

Na začátku každého kola má Xenofág 10% šanci na vyvolání mocné bouře, která zasáhne všechny nepřátelské jednotky vzduchem.
:: nahoru
separator Skapulár Xel
(vylepšená elitní jednotka)
Skapular
Skapulár

Skapulárové po urychlení evolučního procesu naplnili své tělo a žíly nebezpečnou kyselinou, která nejen že dokáže vážně poleptat živé organismy a doslova se prožrat jejich obranými prvky, ať už jsou jakékoliv, ale navíc poškozuje jak neživé tvory, tak i konstrukty. Mnohdy se stávalo, že při dlouhých taženích museli vládci Xel vyčerpat veškerou sílu z Červorů a neměli pak už žádnou účinnou zbraň na ničení hradeb při obléhání. To však bylo vyřešeno s příchodem nové generace Skapulárů, jejichž střelecký útok byl speciálně upraven. Nyní mohou zasáhnout i zdi, věže a brány měst, které poškodí a zastoupí tak roli obléhacích strojů.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 6 - 8 damage 10 damage 8 damage 55 damage 5
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 33 damage 15 damage 0 damage 100% damage 440


Žíravý úder
Ziravy uder

Umožňuje útočit i na hradby města při obléhání, které budou poškozeny kyselinou.


Poleptání
Poleptani

Jednotka má 20% šanci při útoku na snížení obrany cíle na 0 po dobu trvání tohoto efektu.
:: nahoru
separator Otrokář Xel
(elitní jednotka)
Otrokar
Otrokář

Otrokáři patří mezi vyšší formy života, které prošly mutací a dokáží své nepřátele využít ve svůj prospěch. Původně šlo o různé druhy sudokopytníků, ovšem po zásahu záření Xel se z nich stala tato nelítostná monstra. Zpočátku je bylo možné vidět, jak pobíhají ještě na všech čtyřech, ale postupem času se jejich chůze stala vzpřímenou a na předních končetinách se utvořily kostnaté výběžky, jež začaly sloužit jako velmi účinné zbraně. Slepota, způsobená mutací, byla nahrazena výborným čichem a schopností "vidět" záření, které vydává v různém množství každá věc, tvor i rostlina na Mondalaru. Otrokáři vycítí přítomnost Pátračů na bojišti a jejich šance na kritický zásah se zdvojnásobí vůči označeným nepřátelům. Jejich nejmocnější zbraní nejsou smrtící výrůstky, ale schopnost zotročit si mysl nižších tvorů. Buď jim rozkážou, aby napadli nejbližší jednotku, a to i spřátelenou, nebo jejich mysl doslova paralyzují, čímž vynechají další svůj možný tah.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 7 - 14 damage 10 damage 8 damage 45 damage 5
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 33 damage 0 damage 15 damage - damage 375


Přítomnost Pátrače: štěstí
Pritomnost Patrace stesti

Úspěšné útoky na Pátračem označené nepřátelské jednotky budou mít bonus +15 ke štěstí.


Zotročení
Zotroceni

Cílová nepřátelská jednotka bude zotročena. Efekt zotročení se liší dle úrovně jednotky: Základní - jednotka ihned zaútočí na náhodnou sousedící jednotku s bonusem +5 k útoku a postihem -5 k obraně. Elitní - jednotka vynechá své kolo bez jakékoliv akce. Počet použití: 2.

Slepota
Slepota

Jednotka je přirozeně slepá, a proto je imunní vůči efektům oslepení od jiných jednotek či kouzel.:: nahoru
separator Žalářník Xel
(vylepšená elitní jednotka)
Zalarnik
Žalářník

Žalářníci byli "vyšlechtěni" jako osobní strážci vládců Xel, kteří měli mimo jiné na starosti rozsáhlé kobky plné vězňů, kde je před popravou dlouze mučili. Jakmile jednou zasáhnou svou oběť, uvězní ji v magickém vězení, ze kterého není úniku, dokud se sám Žalářník nepohne. Takto uvězněné oběti pak mohou být i popraveny, kdy celá skupina jednotek utrpí zvýšené magické poškození. Pokud se vládci vydávají na delší výpravy mimo svá území, jsou to právě Žalářníci, které si drží ve své blízkosti, neboť nikdo nedokáže tak dobře a účinně mučením přimět zajatce, aby vyzradili cenné informace... předtím, než zemřou.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 15 - 15 damage 12 damage 12 damage 60 damage 5
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 30 damage 20 damage 0 damage - damage 475


Uvěznění
Uvezneni

Při útoku je 30% šance na uvěznění cíle, který se nebude moci hnout z místa. Trvá, dokud se Žalářník nepohne.


Poprava
Poprava

Žalářník má 10% šanci při poškození uvězněné jednotky způsobit další poškození.:: nahoru
separator Smrtonoš Xel
(silná elitní jednotka)
Smrtonos
Smrtonoš

Smrtonoši byli původně mořské ryby, ale po ozáření získali schopnost vylézt z vody a chodit po dvou nohách, jako lidé. Navíc mohou využívat dimenzionálních bran ke zkrácení vzdálenosti. Na malý okamžik se tak ocitnou mimo náš čas i prostor a při návratu získají štít, který je chrání vůči všem fyzickým útokům. Rozhodně je nezastaví vodní příkop či zeď, jednoduše se přemístí za překážku či za nic netušícího nepřítele. Stejně jako jejich stvořitelé - prastará rasa Xel - i oni mohou jednou za bitvu získat ochranu časoprostorových trhlin, které pohltí veškerá zranění na krátký čas či do určité míry. Tyto schopnosti se silně podepsaly na vzhledu Smrtonošů a častá změna dimenzí pokřivila jejich těla a připravila je i o zrak. Namísto něj se tak spoléhají na jakýsi "radar", který využívali i pod vodou. Jakmile vycítí přítomnost Pátrače na bojišti, dokáží jím označené nepřátele zasáhnout hned dvakrát.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 16 - 22 damage 13 damage 8 damage 90 damage 7
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 32 damage 0 damage 15 damage - damage 1500


Sférochodec
Sferochodec

Jednotka k pohybu využívá dimenzionálních bran. Ihned po přemístění získá 50% odolnost vůči fyzickému zranění do konce kola.


Přítomnost Pátrače: dvojitý útok
Pritomnost Patrace dvojity utok

Na Pátračem označené nepřátelské jednotky bude proveden dvojitý útok.


Trhlinový plášť
Trhlinovy plast

Na začátku bitvy se Smrtonoš zahalí do pláště, který pohltí část poškození. Pokud nebude plášť vyčerpán do 3 kol, zmizí.


Slepota
Slepota

Jednotka je přirozeně slepá, a proto je imunní vůči efektům oslepení od jiných jednotek či kouzel.:: nahoru
separator Trhlinový démon Xel
(vylepšená silná elitní jednotka)
Trhlinovy demon
Trhlinový démon

Trhlinoví démoni vznikli vystavením původních Smrtonošů silnému působení záření Xel a následnému přesunu mezi dimenzemi. Díky tomu získali větší odolnost a přisvojili si schopnost vyvolání časoprostorové trhliny, která poškodí cíl základní magií. Navíc je zde šance, že ke svému středu přitáhne okolní nepřátele. Díky tomu si získali oblibu hlavně u těch velitelů, kteří rádi používají plošné útoky. Navíc mohou využívat dimenzionálních bran ke zkrácení vzdálenosti. Na malý okamžik se tak ocitnou mimo náš čas i prostor a při návratu získají štít, který je chrání vůči všem fyzickým útokům.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 16 - 22 damage 13 damage 10 damage 90 damage 7
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 35 damage 0 damage 15 damage - damage 1650


Sférochodec
Sferochodec

Jednotka k pohybu využívá dimenzionálních bran. Ihned po přemístění získá 50% odolnost vůči fyzickému zranění do konce kola.


Srdce prázdnoty
Srdce prázdnoty

Při útoku je 30% šance, že dojde k vyvolání Srdce prázdnoty, které způsobí cíli poškození základní magií a přitáhne okolní jednotky.:: nahoru
separator Moloch Xel
(šampiónská jednotka)
Moloch
Moloch

Molochové jsou ultimátním výtvorem mutace. Jejich původ je opředen tajemstvím, ale někteří učenci se domnívají, že jde o Hlubinné démony či jim podobná stvoření, kterým záření Xel nahradilo démonskou krev něčím mnohem silnějším a zároveň snadněji ovladatelnějším. Jejich primární účel je způsobit na bojišti co nejvíce škod, a proto byly jejich ruce podrobeny dodatečné mutaci a namísto prstů mají dva kyje posázené ostrými kostěnými výrůstky. Těmito zbraněmi dokáží na jednu ránu zasáhnout všechny nepřátele před sebou a už i při obyčejném útoku je dobré nestát hned vedle sebe. Vycítí-li znamení Pátrače, útočí s ještě větším odhodláním. Často jsou využíváni i jako sekundární obléhací zbraně, neboť dokáží do země udeřit takovou silou, že vyvolají lokální zemětřesení, poškozující obranné prvky nepřátelských hradů. Ti, kdo se v ten moment nenacházejí ve vzduchu, okamžitě ztrácejí rovnováhu a stávají se tak na jedno kolo snadným cílem.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 65 - 95 damage 25 damage 20 damage 500 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 20 damage 0 damage 10 damage - damage 7500
damage 2 damage2


Seismická vlna
Seismicka vlna

Moloch silným úderem vyvolá zemětřesení, které poškodí hradby a věže. Všechny nepřátelské jednotky stojící na zemi ztratí rovnováhu, čímž se jim sníží iniciativa a obrana na polovinu do konce kola. Lze použít jednou za bitvu.


Rozmach
Rozmach

Při útoku zasáhne jednotka i nepřátele v blízkém okolí cíle. Kritické zásahy mají 20% šanci na omráčení.


Přítomnost Pátrače: útok
Pritomnost Patrace utok

Úspěšné útoky na Pátračem označené nepřátelské jednotky budou mít bonus +5 k útoku.:: nahoru
separator Leviatan Xel
(vylepšená šampiónská jednotka)
Leviatan
Leviatan

Leviatani jsou ultimátní formou evoluce pánů Xel. Tyto ohromné kolosy už pouhou chůzí způsobují otřesy země a do nepřátel tak zasévají sémě pochybností a nejistoty. Jejich velmi silná kůže jim zajišťuje vysokou obranu, ale i ochranu vůči výpadům ze zálohy, kterou jsou tak méně účinné. Mohutnými pěstmi dokáží na jednu ránu zasáhnout všechny nepřátele před sebou, takže už i při obyčejném útoku je dobré nestát hned vedle sebe. Čeho by se ale menší nepřátelé měli obávat nejvíce, je záchvěv, který způsobí tato monstra výskokem. Zraní tak vše malé, co stojí na zemi, nehledě na strany konfliktu (proto se v jejich blízkosti pohybují převážně velké jednotky Xel, na které tato schopnost nemá účinek).


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 70 - 100 damage 30 damage 25 damage 570 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 26 damage 0 damage 15 damage - damage 8350
damage 3 damage3


Záchvěv
Zachvev

Leviatan svým tělem způsobí menší zemětřesení, které poškodí všechny malé (1x1) jednotky stojící na bojišti. Lze použít jednou za bitvu.


Rozmach
Rozmach

Při útoku zasáhne jednotka i nepřátele v blízkém okolí cíle. Kritické zásahy mají 20% šanci na omráčení.


Tlustá kůže
Tlusta kuze

Kůže této jednotky je velmi silná, takže úplné napadení ze zálohy bude vždy sníženo jen na napadení ze zálohy. Navíc zvyšuje obranu.:: nahoru
separator Rozparovač Xel
(šampiónská jednotka)
Rozparovac
Rozparovač

Rozparovači byli původně orkové, kteří byli otroky v močálových dolech na těžbu sirných krystalů. Po zásahu zářením Xel se jejich houževnatost a síla zmnohonásobila a navíc získali přirozenou imunitu vůči zemskému poškození či magii. Zároveň dokáží tuto schopnost přenášet na blízké přátelské jednotky a naopak nepřátele vůči zemi oslabí, aby jim následně způsobili ještě větší poškození. Při mutaci došlo i k enormnímu prodloužení kostí, které tak vytvořily nebezpečnou zbraň, díky níž se zásahy dostanou i skrz silné brnění. Je-li na bojišti přítomen i Pátrač a označí nepřátelskou jednotku, pak budou mít všechny útoky Rozparovačů větší šanci na zvýšení morálky. Dlouhým pobytem v bažinách se i z kůže stává zbraň - při každém útoku zblízka je útočník zraněn jedem, který se při kontaktu uvolní.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 50 - 60 damage 30 damage 24 damage 360 damage 5
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 35 damage 10 damage 0 damage - damage 5700
damage 1 damage1


Přítomnost Pátrače: morálka
Pritomnost Patrace moralka

Úspěšné útoky na Pátračem označené nepřátelské jednotky budou mít bonus +15 k morálce.


Ostré čepele
Ostre cepele

Všechny úspěšné útoky této jednotky ignorují 25% obrany cílové jednotky.


Pán bažin
Pan bazin

Jednotka a sousedící přátelské jednotky jsou odolné vůči zemi a sousedící nepřátelské jednotky jsou zranitelné zemí. Pán bažin je navíc zcela imunní vůči zemi.

Otrávená kůže
Otravena kuze

Nepřátelské jednotky útočící na jednotku zblízka utrpí část poškození zemí ze způsobeného poškození.:: nahoru
separator Morlor Xel
(vylepšená šampiónská jednotka)
Morlor
Morlor

Morloři jsou na svou mohutnost celkem rychlými zabijáky. Svými nebezpečně dlouhými a ostrými drápy dokáží trhat stejně dobře maso jako ocel. Při mutaci došlo i k enormnímu prodloužení kostí, které tak vytvořily nebezpečnou zbraň, díky níž se zásahy dostanou i skrz silné brnění. Co je však činí obávanými nepřáteli, je schopnost oslabit protivníka natolik, že mu následně stačí jen pár ran. Při kritických úderech totiž snižují životní sílu zasažených jednotek a zvláště u těch slabších to znamená téměř jistý rozsudek smrti. Je tedy moudré držet hodnotu štěstí těchto zabijáků co nejníže, aby se vás nikdy nedotkli rukou smrti!


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 60 - 70 damage 35 damage 25 damage 400 damage 6
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 35 damage 0 damage 20 damage - damage 7500
damage 2 damage2


Ostré čepele
Ostre cepele

Všechny úspěšné útoky této jednotky ignorují 25% obrany cílové jednotky.


Ruka smrti
Ruka smrti

Při kritickém úderu sníží Morlor životy cíle. Lze aplikovat na každou jednotku pouze jednou za bitvu.:: nahoru
separator Červor Xel
(obléhací válečná jednotka)
Cervor
Červor

Červoři jsou tvorové, které si Xel povolali na Mondalar poté, co získali zpět plně své schopnosti. Jedná se o astrální červy, kteří dokáží koncentrovat energii do silného výboje, a tím následně poškodit hradby. Původně měli být nasazeni i proti nepřátelským jednotkám, ale jejich energetický výboj neměl na pohybující se cíle takový účinek. Pokud by mělo dojít ke zničení Červorova těla, aktivují se obranné mechanismy a celý červ se doslova propadne do země díky časoprostorové trhlině, kterou pod sebou vytvoří. Proces regenerace však zabere nějakou dobu a v plné síle se tak může vrátit až do dalšího boje. Pokud to jeho pán vyžaduje, je schopen se obětovat (způsobí si silné zranění a zmizí v trhlině) a zbylou energií vyléčit a oživit přátelské jednotky či dokonce opravit mechanizmy.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 65 - 105 damage 0 damage 4 damage 1500 damage 0
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 100 damage 0 damage 0 damage 100% damage -


Výboj energie
Vyboj energie

Červor vystřelí na opevnění (či bránu) a způsobí poškození základní magií.


Astrální obětování
Astralni obetovani

Červor se obětuje a vyléčí a oživí všechny přátelské jednotky (včetně konstruktů, mimo nemrtvé).:: nahoru
separator Pečetní kámen Xel
(podpůrná válečná jednotka)
Pecetni kamen
Pečetní kámen

Pečetní kameny pochází ještě z doby, kdy Mondalar hlídali Sur a pomocí těchto artefaktů si dokázali rychle předávat informace na velké vzdálenosti. Zároveň byly tyto kameny jakýmisi "majáky", ke kterým se mohl kdokoliv ze Sur teleportovat. Časem je však přestali využívat, až je nakonec deaktivovali a ponechali na Mondalaru jako pouhé dekorace krajiny. Po probuzení entity Xel, během noci, kdy se světem prohnala mohutná bouře, se tyto kameny aktivovaly. Záření Xel z nich však učinilo účinné zbraně, které dokáží postupně oslabovat protivníka. Každý kámen je možné nabít a následně přetížit, čímž oslabí všechny nepřátelské jednotky. Tento proces je však velmi energeticky náročný, a tak je možné jej použít jen jednou za bitvu.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 0 damage 0 damage 7 damage 450 damage 0
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 30 damage 0 damage 0 damage 100% damage 500


Pečeť zkázy
Pecet zkazy

Označí nepřátelskou jednotku pečetí, která sešle náhodný negativní efekt.


Nabití
Nabiti

Namísto útoku se Pečetní kámen bude nabíjet. Lze použít jen jednou za bitvu. Příští kolo získá schopnost: Přetížení.


Přetížení
Pretizeni

Pečetní kámen uvolní všechnu energii na nepřátelské jednotky, které utrpí náhodnými negativními efekty.:: nahoru
separator Zámotek Xel
(vyvolaná jednotka)
Zamotek
Zámotek

Zámotky jsou signálem, že někde poblíž se nachází Xel a rozhodně není rozumné tyto kokony blíže zkoumat či se jich dokonce přímo dotýkat. Jedná se o velmi slabý organizmus, který je naplněn nestálou substancí. Postupem času se množí a napětí uvnitř schránky narůstá až nakonec dojde k chemické reakci a exploduje. Pokud je však zničen dříve, než k této reakci dojde, tekutina uvnitř se zneutralizuje, čímž se zabrání následné explozi. I když nepředstavují okamžité riziko, je dobré s těmito "časovanými bombami" vždy počítat.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 0 damage 0 damage 0 damage 10 damage 1
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 1 damage 0 damage 0 damage - damage -


Nestálý
Nestaly

Tento organizmus je naplněn nebezpečnou substancí, která se za několik kol vznítí a exploduje. Pokud dojde k předčasnému zničení, těkavé látky se neutralizují a k explozi nedojde.


Množení
Množení

Každé kolo vzroste počet této jednotky až dokud se tento efekt nevyčerpá (nezvyšuje poškození exploze).


:: nahoru
separator Qyrn Csura
(bonusová šampiónská jednotka)
Qyrn
Qyrn

Qyrn a jeho původ je opředen tajemstvím. Kdysi býval jedním ze Sur, ale poté, co se objevila parazitující entita Xel, se ztratil neznámo kam. Tedy alespoň do doby, než byl spatřen na jednom z měsíců poblíž Mondalaru. Bylo jen otázkou času, než vstoupí i na tento svět, avšak jeho kroky zde zůstaly obyčejným smrtelníkům skryté. Ne však Hvězdáři, který se s ním nejednou sešel. Qyrn je jedním ze sférochodců, který se pohybuje skrze jiné dimenze a získává tím tak krátkodobou ochranu vůči fyzickému poškození. Všechny jeho útoky vždy zasáhnou nepřátele v okolí a nelze tyto útoky oplácet.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 50 - 70 damage 33 damage 17 damage 3750 damage 15
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 55 damage 10 damage 20 damage - damage 15 000


Sférochodec
Sferochodec

Jednotka k pohybu využívá dimenzionálních bran. Ihned po přemístění získá 50% odolnost vůči fyzickému zranění do konce kola.


Astrální vír
Astralni vir

Úspěšné útoky této jednotky (včetně odvetných) zasáhnou všechny okolní nepřátele a nelze je oplácet.:: nahoru
separator Havěť Neutralni
(základní jednotka)
Havet
Havěť

Havěť byla poprvé spatřena v severním Ilarisu, konkrétně v okolních hvozdech Fogvagu. Původně šlo zřejmě o nějaký druh hmyzu, který však po zasažení zářením Xel zmutoval. Útoky havěti jsou mířené především na tvář protivníka, aby zpomalily jeho iniciativu. Tyto takzvané "špinavé střely" jsou spolu s vysokou iniciativou havěti tou nejsilnější zbraní. Ovšem je tu ještě jeden aspekt, který by neměl být opomíjen, a tím je nezastavitelné množení, které pokud nepřítel zpočátku ignoruje, může přerůst v nepřemožitelnou přesilu!


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 1 - 7 damage 7 damage 1 damage 15 damage 3
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 40 damage 15 damage 15 damage 50% damage 75


Roj
Roj

Tato jednotka se začne od příštího kola množit, dokud nezemře nebo neskončí bitva.


Špinavá střela
Spinava strela

Zasáhne cílovou jednotku směsí hlíny, písku a prachu (vzduchem) s 30% šancí na snížení iniciativy.:: nahoru
separator Bouřná zmije Neutralni
(elitní jednotka)
Bourna zmije
Bouřná zmije

Bouřné zmije pocházejí z Hromových hor a pro tamní šamany jsou to posvátní tvorové. Mají dar Otce nebes a v jejich žilách koluje jeho nestálá povaha, takže mohou kdykoliv vyvolat menší bouři kolem sebe díky svým šupinám. Ty rovněž zajišťují imunitu vůči tomuto poškození od jiných zmijí. Na bojišti jsou obávanými protivníky díky rychlosti a schopnosti zasáhnout více cílů kolem sebe. Zároveň také umožňují svým pánům jednou za boj požádat Otce nebes o pomoc a seslat jeho hněv v podobě bleskového úderu.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 15 - 20 damage 13 damage 7 damage 77 damage 7
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 37 damage 0 damage 10 damage - damage 450


Bleskové šupiny
Bleskove supiny

Jednotka má 30% šanci na začátku každého kola získat elektrickou auru, která zraní vzduchem všechny jednotky v okolí.


Bouřný šampión
Bourny sampion

Zajišťuje imunitu vůči poškození způsobenému Bleskovými šupinami. Hrdina získá kouzlo: Bleskový úder.:: nahoru
separator Bio-Titán Neutralni
(šampiónská jednotka)
Bio-Titan
Bio-Titán

Bio-Titáni pochází z Rayangu, kde byli před příchodem Xel vzdáleně příbuzní Kappám. Po zasažení zářením se však jejich mírumilovná povaha proměnila stejně, jako jejich drobná těla. V tomto ohromném kolosu je uvězněna zlovolná duše, která je schopna při kritickém úderu vypustit smrtící dávku bioplazmy na všechny své nepřátele. Naštěstí je tato schopnost doprovázena okamžitým vyčerpáním a další plošný útok může být proveden nejdříve za tři kola. Bio-Titán je doslova vyvoleným osudu, který mu kolo co kolo dává okusit sladké polibky vrtkavé štěstěny, která si však za svůj dar vybírá nemalou daň v podobě slábnoucí obrany.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 30 - 50 damage 25 damage 50 damage 375 damage 5
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 30 damage 15 damage 0 damage - damage 8250
damage 3


Bioplazma
Bioplazma

Při kritickém úderu spustí Bio-Titán plošný útok, který zasáhne všechny nepřátelské jednotky základní magií. Tato schopnost vyčerpá Bio-Titána a bioplazma nebude způsobovat plošný efekt.


Kolo štěstěny
Kolo stesteny

Na začátku každého kola se zvýší štěstí této jednotky o x, ale její obrana se zároveň o stejnou hodnotu sníží (maximálně 5x, poté se efekt resetuje).:: nahoru
separator Kouzlomorský vlkodlak Neutralni
(silná základní jednotka)
Kouzlomorsky vlkodlak
Kouzlomorský vlkodlak

Kouzlomorští vlkodlaci jsou posledními zástupci vlkodlaků na Mondalaru. Před vymřením, nebo spíše vyhubením, je zachránil Ramon Crane, který si chtěl na svém panství držet párek těchto krvelačných bestií jako živé exempláře své sbírky. Rozhodl se je i "vylepšit" speciálně vyšlechtěnou nákazou zvanou "kouzlomor", která silně oslabovala mágy. Ovšem tato nákaza se neblaze projevila i na vzhledu samotných vlkodlaků, kterým vypadala všechna srst. Nakonec zesláblo i jejich tělo a Crane se rozhodl ponechat vlkodlaky svému osudu. Netušil však, že vypuštěním zpět do divočiny se jejich řady během pár let rozrostly o desítky nových kusů a organizované smečky začaly napadat okolní vesnice. Jejich přirozená nenávist k upírům z nich dělá obávané soupeře, zvláště když jim dokáží zablokovat jejich vysátí života. Naposledy byla smečka viděna s novým vůdcem, který si říká Černý Dráp.


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 3 - 7 damage 7 damage 4 damage 35 damage 8
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 20 damage - damage 145


Kouzlomor
Kouzlomor

Každý úspěšný kritický úder nakazí cílovou jednotku kouzlomorem (snižuje magii hrdinovi a ubírá mu manu každé kolo).


Nenávist k upírům
Nenávist k upírům

Tato jednotka způsobí dvojnásobné poškození všem Upírům a Upířím lordům a zablokuje jejich schopnost: Vysátí života.:: nahoru
separator Obrněný golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Obrneny golem
Obrněný golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Obrněný golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Jeho silným pancířem pronikne jen málokterá zbraň, a tak je třeba využít náchylnosti na vodu, která jeho brnění oslabí. Jako strážce spravedlnosti posiluje a dodává odvahu všem těm fanatikům z Azylu, kteří se jej rozhodli následovat i proti vlastním spojencům. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 150 - 150 damage 40 damage 40 damage 75 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Silný pancíř
Silny pancir

Tato jednotka má nesmírně silné oplátování a díky tomu začíná boj s bonusem +100 k obraně.


Náchylný ke korozi
Nachylny ke korozi

Poškození vodou způsobí korozi a bude jednotce snižovat obranu o -25 za 2 kola po dobu 8 kol.


Strážce spravedlnosti
Strazce spravedlnosti

Jednotky Azylu, bojující na straně golema, získají bonus k obraně a k morálce do konce bitvy.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Mlžný golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Mlzny golem
Mlžný golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Mlžný golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Mlhavý závoj, který jej neustále obklopuje, mu zajišťuje ochranu před střelci. Na druhou stranu jej ale nebezpečně činí náchylným na jakékoliv poškození vzduchem, především pak blesky. Jako strážce řádu posiluje a dodává odvahu všem stoupencům z Akademie, kteří se jej rozhodli následovat. Rovněž i jim poskytuje úkryt v mlze. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 150 - 160 damage 50 damage 33 damage 70 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Mlžný plášť
Mlzny plast

Golem je obklopen mlhou, která jej znemožňuje nepřátelským střelcům zamířit.


Zvýšená vlhkost
Zvysena vlhkost

Tato jednotka a všechny ostatní jednotky v okolí (4x4) jsou o 300% náchylnější na poškození vzduchem. Naopak poškození ohněm je o 50% sníženo.


Strážce řádu
Strazce radu

Jednotky Akademie, bojující na straně golema, získají bonus k útoku a k morálce do konce bitvy. Navíc získají Mlžný plášť.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Temný golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Temny golem
Temný golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Temný golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Jeho přítomnost na bojišti sníží morálku i štěstí nepřátel na minimum. Jeho "prokletím" je neutuchající hlad po všem živém, což na jednu stranu působí jako mocná zbraň, ale lze ji obrátit i proti samotnému golemovi. Jako strážce smrti dodává sílu všem těm nemrtvým z Nekropole, kteří se jej rozhodli následovat. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 100 - 250 damage 50 damage 30 damage 50 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Nekončící zoufalství
Nekoncici zoufalstvi

Všechny nepřátelské jednotky začínají s morálkou a štěstím sníženým na minimum.


Obžérství
Obzerstvi

Na začátku kola pohltí golem část duší všech živých jednotek na bojišti. Pokud však nebude na bojišti žádná živá jednotka, pohltí golem na konci kola část sebe.


Strážce smrti
Strazce smrti

Jednotky Nekropole, bojující na straně golema, získají bonus k maximálnímu poškození do konce bitvy.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Zvířecí golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Zvireci golem
Zvířecí golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Zvířecí golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Krvežíznivost v něm probudí divoké zvíře pokaždé, když na bojišti zemře jednotka (jakákoliv). Jeho pýcha, kdy se doslova vysmívá malým bytostem, by jej však mohla někdy nepříjemně překvapit. Jako strážce tradic posiluje bojovníky z Tvrze, kteří se jej rozhodli následovat i proti vlastním spojencům. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 120 - 120 damage 45 damage 45 damage 60 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Krvežíznivost
Krveziznivost

Pokud zemře jakákoliv jednotka během boje, získá golem schopnost: Divoký.


Pýcha předchází pád
Pycha predchazi pad

Malé nepřátelské jednotky (1x1) způsobí golemovi vyšší poškození (+150%) při útocích ze zálohy a zcela ze zálohy.


Strážce tradic
Strazce tradic

Jednotky Tvrze, bojující na straně golema, získají bonus k iniciativě a k minimálnímu poškození do konce bitvy.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Přírodní golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Prirodni golem
Přírodní golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Přírodní golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Jeho tělo je pokryto ostrými trny, takže jakýkoliv útok zblízka bude nepřítele bolet. A kdyby snad chtěl vzít nohy na ramena, golem na něj ještě sešle zapletení, čímž jej zpomalí. Jako strážce života přidává životní energii všem těm jednotkám Sylvanských elfů, které se jej rozhodly následovat. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 130 - 140 damage 30 damage 50 damage 73 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Trnová zbroj
Trnova zbroj

Jednotky útočící (zblízka) na golema obdrží část svého poškození zpět jako poškození zemí (platí i pro odvetné útoky). Na útočníka bude navíc sesláno Zapletení.


Hořící strom
Horici strom

Jednotka je náchylná na poškození ohněm, který jí vždy způsobí spalující zranění na několik kol.


Strážce života
Strazce zivota

Jednotky Sylvanských elfů, bojující na straně golema, získají bonus k životům do konce bitvy.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Obsidiánový golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Obsidianovy golem
Obsidiánový golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Obsidiánový golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Ostrý obsidián, který tvoří jeho tělo, se může při útoku uvolnit a zranit všechny nepřátele kolem. Je ovšem zároveň velmi křehký a jakékoliv kouzlo magie vzduchu jej okamžitě omráčí, přičemž jakékoliv poškození vzduchem jej zraní o 50% více. Jako strážce stínů zvyšuje pohyb všem spolubojovníkům z Kobky, kteří se jej rozhodli následovat. Navíc je na začátku boje zahalí stínový plášť. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 130 - 160 damage 37 damage 47 damage 80 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Černé střepiny
Cerne strepiny

Při útoku je 30% šance, že golem kolem sebe vystřelí ostré střepy a zraní všechny nepřátelské jednotky v okolí.


Křehký
Krehky

Zasažení golemova těla kouzly magie vzduchu jej zneschopní na 1 kolo. Navíc je na toto poškození více náchylný i od jednotek.


Strážce stínů
Strazce stinu

Jednotky Kobky, bojující na straně golema, získají bonus k pohybu do konce bitvy. A navíc získají na začátku bitvy schopnost Stínový plášť.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Parní golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Parni golem
Parní golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Parní golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Při každém útoku vypustí golem v kuželu před sebe vroucí páru, takže není moudré stát blízko u sebe. Pokud ovšem golem vypustí příliš páry, jeho systémy se deaktivují a na nějaký čas bude mimo provoz. Jako strážce plamene posiluje a dodává odvahu všem jednotkám z Pevnosti, které se jej rozhodly následovat. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 125 - 175 damage 48 damage 48 damage 85 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Opaření
Opareni

Při útoku golem vypustí vařící páru a způsobí poškození vodou všem jednotkám v kuželu před sebou (neplatí při oplácení).


Nízký tlak
Nizky tlak

Každé použití schopnosti Opaření sníží hladinu tlaku o 20%. Pokud dojde k celkovému snížení o 80%, bude golem na 2 kola mimo provoz, aby doplnil tlak.


Strážce plamene
Strazce plamene

Jednotky Pevnosti, bojující na straně golema, získají bonus k morálce a k obraně do konce bitvy. Navíc na ně bude seslán Vnitřní oheň na začátku bitvy.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Ohnivý golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Ohnivy golem
Ohnivý golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Ohnivý golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Ohnivý golem je ztělesněním samotného pekla a kam vstoupí, rozpoutá inferno. Pokud nechce protivník uhořet zaživa, bude muset golema nějak zchladit. Jako strážce chaosu posiluje a dodává štěstí všem démonům z Pekla, kteří se jej rozhodli následovat. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 133 - 166 damage 66 damage 33 damage 66 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 50 damage 0 damage 0 damage - damage -


Živoucí inferno
Zivouci inferno

Na začátku každého kola zraní golem všechny nepřátelské jednotky ohněm.


Zchlazení
Zchlazeni

Pokud bude golem zasažen vodou, jeho schopnost Živoucí inferno bude přerušena na krátkou dobu.


Strážce chaosu
Strazce chaosu

Jednotky Pekla, bojující na straně golema, získají bonus ke štěstí a k útoku do konce bitvy.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru
separator Astrální golem Menavci
(úhlavní nepřítel)
Astralni golem
Astrální golem

Jeden z devíti strážců, kteří měli chránit Mondalar před invazí Xel. Ovšem právě záření Xel jej obrátilo proti obyvatelům světa. Astrální golem má stejně jako ostatní sdílené vědomí a jeho pohyby tak věrně kopírují ostatní golemy. Při boji je třeba přijmout golemovu výzvu a utkat se s ním tváří v tvář, jinak protivník ponese smrtící následky. V jeho těle jsou uvězněny úlomky zářící hvězdy dávající mu přízeň štěstěny. Jakmile však vyhasnou, výrazně golema oslabí. Jako strážce harmonie posiluje a dodává odvahu všem jednotkám ze Svatyně, i těm, kteří se jej rozhodli následovat. Všichni golemové pak mají zabudovaný mechanismus obrany, který se spustí v okamžiku, kdy jejich životy klesnou pod bezpečnou mez. V ten okamžik není moudré stát poblíž...


Statistiky a schopnosti
Základní poškození: Útočná síla: Obranná síla: Životy: Pohyb:
damage 150 - 160 damage 50 damage 33 damage 70 000 damage 4
Iniciativa: Morálka: Štěstí: Dostřel: Cena:
damage 99 damage 0 damage 0 damage - damage -


Komu zvoní hrana
Komu zvoni hrana

Na začátku boje označí golem všechny nepřátelské jednotky a vyzve je na souboj tváří v tvář. Pokud tak neučiní během daného času, budou silně poškozeny základní magií.


Zářící hvězda
Zarici hvezda

Štěstí golema pramení z hvězdy v jeho těle. Každý jeho kritický úder vyčerpá část její energie a urychlí tak zánik, který by jinak nastal až za mnoho kol.


Strážce harmonie
Strazce harmonie

Jednotky Svatyně a jednotky bojující na straně golema získají bonus k obraně a k morálce do konce bitvy.


Rozzuření golema
Rozzureni golema

Pokud klesnou životy golema pod 50%, vyvolá kolem sebe energetickou bouři, která zraní všechny nepřátelské jednotky. Golem bude vyléčen o část životů za každou nepřátelskou jednotku, která bude v okolí.


:: nahoru