INFORMACE POSTAVY JEDNOTKY SYSTEMY MESTO MONDALAR
BETA GALERIE KESTAZENI AUTORI
 | CS | EN | 

WPU beta

Beta byla UKONČENA.

Nyní pracujeme na mapách do kampaní...


Rozložení mapy pro testování
beta_map 1) Budovy a objekty: všechny nové budovy k prozkoumání najdete právě v této sekci.
2) Město a hrdinové: město nového národa Xel a tři hrdinové.
3) Jednotky: zaútočte na neutrální jednotky či přímo jednotky Xel.
4) Měňavci a VARN: úhlavní nepřátelé v podobě devíti golemů + tajemná hrobka VARN.
5) Alchymie a Divotvůrce: novým hrdinou sesbírejte recepty a ingredience, abyste mohli vytvořit nové a někdy i velmi nebezpečné artefakty.
6) Kameny osvícení: usnadní vám testování hrdinů a jejich nových schopností a dovedností.
7) Systém Atmos: zažijte na vlastní kůži jaké to je, když bojujete při nepříznivém počasí.
8) Město nepřítele: pokud si budete chtít vyzkoušet dobýt město pomocí nové obléhací jednotky, pak vyražte na jediného nepřítele na této mapě.


Changelist (seznam změn)

verze: 0.1.2
verze hry: Heroes 7 (2.21)
vydáno: 6. 10. 2018
status: open beta
legenda: [ADD] přidáno, [REM] odstraněno, [FIX] opraveno, [UPD] aktualizováno, [CHA] změněno, [ORG] chyba v originálu či neopravitelná chyba

Známé problémy
celkem: 4

[ORG] Tyto jednotky ruší efekty systému Atmos na bojišti (nesmí být přítomny jako protivníci): Simurgh, Magický orel, Valkýra, Upíří lord, Světelný elementál, Zlatý drak, Gryf, Císařský gryf, Stínový panter, Vzdušný elementál, Elementál temnoty, Ohnivý pták, Sluneční jelen, Měsíční laň, Víla, Skřítek, Mistr čepele.
[ORG] Předměty pro alchymii (recepty a ingredience) smí sbírat pouze Divotvůrce. Pokud je vezme jiný hrdina, po předání Divotvůrci se naruší skript dovednosti a hra se zasekne! Předměty s ikonou tří lahviček (ingredience) a/nebo svitku (recept) ponechte vždy pro Divotvůrce, aby je sebral.
[ORG] Předměty použitelné v boji, vyrobené Divotvůrcem, je nutné předat alespoň jednomu hrdinovi, aby se správně zobrazly v knize kouzel při boji (sekce svitků).
[ORG] Město Xel nemá vlastní hudbu (hudbu ani zvuky nelze importovat).
[ORG] V režimu okno nepřepínat do Windows, resp. nehrát v režimu okno, jinak hra spadne.

GUI
celkem: 5

[FIX] Upřesnění doby trvání schopnosti Patogenní pole.
[CHA] Z globálních achievementů se staly vedlejší úkoly.
[FIX] Doplnění chybějící interpunkce u popisek schopností.
[FIX] Upřesnění schopnosti Hvězdářství.
[FIX] Upřesnění aktivace schopnosti Krvavý měsíc.

Atmos
celkem: 1

[CHA] Změna těchto vlivů počasí: Sněhová bouře (nově poskytuje ochranu proti ohni a náchylnost vůči vodě), Písečná bouře (nově poskytuje ochranu před vodou a náchylnost vůči ohni).

Schopnosti
celkem: 5

[FIX] Schopnost Označení označovala již označené jednotky.
[UPD] Pečetní kámen nově sesílá i debuff: Prokletí.
[CHA] Hrůzostrašný řev (Pátrač) nefungoval vždy a byl proto odstraněn. Namísto toho vystrašená jednotka neoplácí při prvním aplikování efektu.
[FIX] Srdce prázdnoty (Trhlinový démon) přitahovala i vlastní jednotky a to i zcela mimo dosah.
[FIX] Hrůzostrašný řev (Pátrač) fungovala i na nemrtvé a konstrukty.

Hrdina
celkem: 1

[FIX] Šedivcův útok spouštěl chybně dvakrát efekt ohně při zásahu jednotky na bojišti.

Jednotky
celkem: 2

[FIX] Pečetní kámen neměl žádnou animaci pro útoky do stran (pod úhlem).
[FIX] Válečné jednotky Xel - doplnění chybějících statů na vyšších úrovních (útok) a při schopnosti Dokonalé válečnictví.


verze: 0.1.1
verze hry: Heroes 7 (2.21)
vydáno: 3. 9. 2018
status: open beta
legenda: [ADD] přidáno, [REM] odstraněno, [FIX] opraveno, [UPD] aktualizováno, [CHA] změněno, [ORG] chyba v originálu či neopravitelná chyba

Známé problémy
celkem: 4

[ORG] Tyto jednotky ruší efekty systému Atmos na bojišti (nesmí být přítomny jako protivníci): Simurgh, Magický orel, Valkýra, Upíří lord, Světelný elementál, Zlatý drak, Gryf, Císařský gryf, Stínový panter, Vzdušný elementál, Elementál temnoty, Ohnivý pták, Sluneční jelen, Měsíční laň, Víla, Skřítek, Mistr čepele.
[ORG] Předměty pro alchymii (recepty a ingredience) smí sbírat pouze Divotvůrce. Pokud je vezme jiný hrdina, po předání Divotvůrci se naruší skript dovednosti a hra se zasekne! Předměty s ikonou tří lahviček (ingredience) a/nebo svitku (recept) ponechte vždy pro Divotvůrce, aby je sebral.
[ORG] Předměty použitelné v boji, vyrobené Divotvůrcem, je nutné předat alespoň jednomu hrdinovi, aby se správně zobrazly v knize kouzel při boji (sekce svitků).
[ORG] Město Xel nemá vlastní hudbu (hudbu ani zvuky nelze importovat).
[ORG] V režimu okno nepřepínat do Windows, resp. nehrát v režimu okno, jinak hra spadne.

GUI
celkem: 16

[FIX] Budovy městské radnice chybně zobrazovaly celkový příjem zlata. Opraveno na přírůstek, jako je tomu v ostatních městech (+500, +500, +1000 a +2000).
[FIX] Požadavky na dovednost/schopnost nebyly u některých receptů a lektvarů zmíněny v tooltipu (Alchymie).
[FIX] Chybná hodnota schopnosti Trhlinový plášť u Smrtonoše.
[FIX] Drobné textové úpravy schopností Sžírající miasma a Patogenní pole (trvání).
[FIX] Upřesnění schopnosti Poleptání u jednotky Skapulár.
[FIX] Překlep ve schopnosti Dimensionální štít.
[FIX] Upřesnění spuštění schopnosti Xenobouře.
[FIX] Nahrazení číselné hodnoty textovou pro počet použití u Zotročení.
[FIX] Výboji energie (červor) chybělo poškození (hodnota).
[FIX] Chyběl popis schopností, které jednotka získá: Golemové - Divočina, Pečetní kámen - Přetížení, město - Rituál ochrany, Dračí pilíře.
[FIX] V popisu budovy Reaktor chyběly názvy veličin (k pohyblivosti, k útoku apod.).
[FIX] Nekončící zoufalství - buff: úprava textu.
[FIX] Bleskové šupiny: v popisu schopnosti chyběla informace o tom, že aura zraní jednotky na konci kola jednotky + chyběla hodnota způsobeného poškození.
[FIX] Opraven drobný překlep v efektech systému Atmos.
[FIX] Mutagen hbitosti (negativní efekt): upřesnění textu bonusu za útok ze zálohy.
[FIX] Buff Požehnaný - přefrázování na "Snižuje účinnost kouzel temné magie o X".

Město Xel
celkem: 4

[FIX] Ve Věži kouzel nebylo možné zvolit preferovanou školu magie (byla napevno nastavena).
[FIX] V okně výroby válečných jednotek bylo prázdné okno, namísto druhé válečné jednotky.
[FIX] Vysílač a Reaktor - při zničení budovy ve městě přestal fungovat efekt budov v oblasti kontroly města (nyní začne opět fungovat po postavení libovolné budovy a hrdina musí oblast opustit a znovu do ní vstoupit).
[FIX] Pokud obsadil město nepřítel, nedošlo k automatickému obnovení oblasti kontroly města a s tím spojených (de)buffů.

Jednotky
celkem: 3

[FIX] Otrokář něměl synchronizované animace útoku a kritického útoku.
[FIX] Trhlinový plášť Smrtonoše postrádal grafický efekt na začátku prvního kola.
[FIX] Bouřná zmije dávala hrdinovi příliš silnou verzi kouzla Blesk.

Schopnosti jednotek
celkem: 9

[FIX] Xenobouře způsobovala nižší poškození, než bylo deklarováno.
[FIX] Zotročení: neměla-li zotročená základní jednotka sousedící jednotku, zůstával na ní buff aktivní a jednotka vynechávala své tahy.
[FIX] Xel útočná válečná jednotka nezobrazovala poškození/sílu útoku po najetí myší na nepřátelskou jednotku.
[FIX] Ruka smrti (Morlor) fungovala na nemrtvé a konstrukty.
[FIX] Havěť začínala růst až od druhého kola.
[FIX] Patogenní pole se nyní aktualizuje častěji, aby nedošlo ke ztrátě aury při neaktivitě jednotek.
[FIX] Sžírající infekce se neaktualizovala po teleportaci jednotky.
[FIX] Uvěznění: pokud žalářník zemřel, jednotka byla uvězněná až do konce bitvy.
[REM] Kolo štěstěny způsobovalo pád hry pokaždé, když v armádě byla jednotka Bio-Titán a jakákoliv vylepšená jednotka Xel. Prozatím je tato schopnost odstraněna.

Heropedia
celkem: 3

[FIX] Seřazeno pořadí jednotek dle logiky hry (od nejslabší po nejsilnější).
[ADD] Válečné jednotky Xel nebyly v Heropedii.
[ADD] Frakce Xel neměla svůj záznam v Heropedii (+ přidán příběh Mordochové).

Balancování
celkem: 2

[CHA] Bylo možno seslat více mutagenů za kolo. Nyní je možné po seslání prvního mutagenu seslat cokoliv z knihy kouzel znova (včetně dalších mutagenů) s tím, že každý mutagen lze seslat jen 1x za celou bitvu. Toto omezení se resetuje po skončení boje.
[CHA] Trhlinový plášť z budovy Trhlinová brána byl příliš silný a činil některé jednotky téměř nesmrtelnými. Byla proto snížena hodnota pláště na 10-20 HP na jednotku z původních 100-200 HP.

Budovy a objekty
celkem: 2

[FIX] Nebeská svatyně neměla žádný tooltip po navštívení hrdinou.
[FIX] Starý kostlivec - po zobrazení textu o útoku se nic nestalo (nedošlo k samotnému útoku).

Dovednosti/schopnosti hrdinů
celkem: 2

[FIX] Alchymie - Některé recepty nevyžadovaly naučení schopnosti před použitím.
[FIX] Alchymie - při výrobě a absenci ingrediencí chyběla informace pro hráče.

Atmos
celkem: 1

[FIX] Buff Požehnaný (pozitivní) se neaplikoval přes imunitu i když měl.


verze: 0.1.0
vydáno: 24. 8. 2018
status: open beta
legenda: [ADD] přidáno, [REM] odstraněno, [FIX] opraveno, [UPD] aktualizováno, [CHA] změněno, [ORG] chyba v originálu (neopravitelná)

Známé problémy
celkem: 4

[ORG] Tyto jednotky ruší efekty systému Atmos na bojišti (nesmí být přítomny jako protivníci): Simurgh, Magický orel, Valkýra, Upíří lord, Světelný elementál, Zlatý drak, Gryf, Císařský gryf, Stínový panter, Vzdušný elementál, Elementál temnoty, Ohnivý pták, Sluneční jelen, Měsíční laň, Víla, Skřítek, Mistr čepele.
[ORG] Předměty pro alchymii (recepty a ingredience) smí sbírat pouze Divotvůrce. Pokud je vezme jiný hrdina, po předání Divotvůrci se naruší skript dovednosti a hra se zasekne! Předměty s ikonou tří lahviček (ingredience) a/nebo svitku (recept) ponechte vždy pro Divotvůrce, aby je sebral.
[ORG] Předměty použitelné v boji, vyrobené Divotvůrcem, je nutné předat alespoň jednomu hrdinovi, aby se správně zobrazly v knize kouzel při boji (sekce svitků).
[ORG] Město Xel nemá vlastní hudbu (hudbu ani zvuky nelze importovat).

Frakce
celkem: 3

[ADD] Xel
[ADD] C`sura
[ADD] Měňavci

Hrdinové
celkem: 18

[ADD] Wryn Pendragon
[ADD] Yana Rane
[ADD] Nimrail
[ADD] Draven Leander
[ADD] Draven Leander (Xel)
[ADD] Šedivec
[ADD] Zurr
[ADD] Aiatur (Hvězdář)
[ADD] Malak
[ADD] Mordechai Rane (Loutkář)
[ADD] Ramon Crane (Sběratel)
[ADD] Alrik Tolvardsson
[ADD] Dellinger
[ADD] Ra Mei Shebec
[ADD] Selarion
[ADD] Azrak (pes)
[ADD] Černý dráp
[ADD] Divotvůrce (craft)

Specializace hrdinů
celkem: 13

[ADD] Elfský generál (Nimrail)
[ADD] Mistr zloděj (Wryn Pendragon)
[ADD] Femme Fatale (Yana Rane)
[ADD] Šlechtic (Draven Leander)
[ADD] Nečestný (Draven Leander – Xel)
[ADD] Pekelný generál (Šedivec)
[ADD] Radioaktivní spad (Zurr)
[ADD] Dračí bůh (Aiatur)
[ADD] Černokněžník (Malak)
[ADD] Požírač duší (Mordechai Rane)
[ADD] Sběratel (Ramon Crane)
[ADD] Krvavý měsíc (Černý dráp)
[ADD] Hlídací pes (Azrak)

Třídy hrdinů
celkem: 9

[ADD] Kyborg
[ADD] Navigátor
[ADD] Technik
[ADD] Terminátor
[ADD] Kinetik
[ADD] Telepat
[ADD] Umbramancer
[ADD] Zkázonoš
[ADD] Bionik

Jednotky - Xel
celkem: 19

[ADD] Mrchožrout
[ADD] Běs
[ADD] Důlní brouk
[ADD] Důlní ďábel
[ADD] Pátrač
[ADD] Číhač
[ADD] Xenofág
[ADD] Skapulár
[ADD] Otrokář
[ADD] Žalářník
[ADD] Smrtonoš
[ADD] Trhlinový démon
[ADD] Moloch
[ADD] Leviatan
[ADD] Rozparovač
[ADD] Morlor
[ADD] Červor
[ADD] Pečetní kámen
[ADD] Zámotek

Jednotky - C`sura
celkem: 1

[ADD] Qyrn

Jednotky - Měňavci
celkem: 9

[ADD] Obrněný golem
[ADD] Mlžný golem
[ADD] Temný golem
[ADD] Zvířecí golem
[ADD] Přírodní golem
[ADD] Obsidiánový golem
[ADD] Parní golem
[ADD] Ohnivý golem
[ADD] Astrální golem

Jednotky - neutrální
celkem: 4

[ADD] Havěť
[ADD] Bouřná zmije
[ADD] Bio-Titán
[ADD] Kouzlomorský vlkodlak

Schopnosti jednotek
celkem: 77

[ADD] Sžírající infekce (Mrchožrout)
[ADD] Rozzuření (Mrchožrout, Běs)
[ADD] Patogenní pole (Běs)
[ADD] Ochranný krunýř (Důlní brouk)
[ADD] Divoký oheň (Důlní brouk)
[ADD] Vyvolávač zámotků (Důlní ďábel)
[ADD] Štít prázdnoty (Důlní ďábel)
[ADD] Hrůzostrašný řev (Pátrač)
[ADD] Znamení Pátrače (Pátrač)
[ADD] Sžírající miazma (Číhač)
[ADD] Prastará miazma (Číhač)
[ADD] Přítomnost Pátrače: dostřel (Xenofág)
[ADD] Přítomnost Pátrače: štěstí (Otrokář)
[ADD] Přítomnost Pátrače: dvojitý útok (Smrtonoš)
[ADD] Přítomnost Pátrače: útok (Moloch)
[ADD] Přítomnost Pátrače: morálka (Rozparovač)
[ADD] Xenobouře (Xenofág)
[ADD] Žíravý úder (Skapulár)
[ADD] Poleptání (Skapulár)
[ADD] Zotročení (Otrokář)
[ADD] Uvěznění (Žalářník)
[ADD] Poprava (Žalářník)
[ADD] Sférochodec (Smrtonoš, Trhlinový démon, Qyrn)
[ADD] Trhlinový plášť (Smrtonoš)
[ADD] Srdce prázdnoty (Trhlinový démon)
[ADD] Seismická vlna (Moloch)
[ADD] Rozmach (Moloch, Leviatan)
[ADD] Ostré čepele (Rozparovač, Morlor)
[ADD] Záchvěv (Leviatan)
[ADD] Tlustá kůže (Leviatan)
[ADD] Pán bažin (Rozparovač)
[ADD] Otrávená kůže (Rozparovač)
[ADD] Ruka smrti (Morlor)
[ADD] Výboj energie (Červor)
[ADD] Astrální obětování (Červor)
[ADD] Pečeť zkázy (Pečetní kámen)
[ADD] Nabití (Pečetní kámen)
[ADD] Přetížení (Pečetní kámen)
[ADD] Nestálý (Zámotek)
[ADD] Množení (Zámotek)
[ADD] Astrální vír (Qyrn)
[ADD] Roj (Havěť)
[ADD] Špinavá střela (Havěť)
[ADD] Bleskové šupiny (Bouřná zmije)
[ADD] Bouřný šampión (Bouřná zmije)
[ADD] Bioplazma (Bio-Titán)
[ADD] Kolo štěstěny (Bio-Titán)
[ADD] Kouzlomor (Kouzlomorský vlkodlak)
[ADD] Nenávist k upírům (Kouzlomorský vlkodlak)
[ADD] Rozzuření golema (všichni Měňavci – golemové)
[ADD] Silný pancíř (Obrněný golem)
[ADD] Náchylný ke korozi (Obrněný golem)
[ADD] Strážce spravedlnosti (Obrněný golem)
[ADD] Mlžný plášť (Mlžný golem)
[ADD] Zvýšená vlhkost (Mlžný golem)
[ADD] Strážce řádu (Mlžný golem)
[ADD] Nekončící zoufalství (Temný golem)
[ADD] Obžérství (Temný golem)
[ADD] Strážce smrti (Temný golem)
[ADD] Krvežíznivost (Zvířecí golem)
[ADD] Pýcha předchází pád (Zvířecí golem)
[ADD] Strážce tradic (Zvířecí golem)
[ADD] Trnová zbroj (Přírodní golem)
[ADD] Hořící strom (Přírodní golem)
[ADD] Strážce života (Přírodní golem)
[ADD] Černé střepiny (Obsidiánový golem)
[ADD] Křehký (Obsidiánový golem)
[ADD] Strážce stínů (Obsidiánový golem)
[ADD] Opaření (Parní golem)
[ADD] Nízký tlak (Parní golem)
[ADD] Strážce plamene (Parní golem)
[ADD] Živoucí inferno (Ohnivý golem)
[ADD] Zchlazení (Ohnivý golem)
[ADD] Strážce chaosu (Ohnivý golem)
[ADD] Komu zvoní hrana (Astrální golem)
[ADD] Zářící hvězda (Astrální golem)
[ADD] Strážce harmonie (Astrální golem)

Dovednosti - Mutageneze
celkem: 7

[ADD] Zloba
[ADD] Obnova
[ADD] Odhodlání
[ADD] Imunita
[ADD] Spěch
[ADD] Osudové štěstí
[ADD] Arcigen

Dovednosti - Alchymie
celkem: 7

[ADD] Jedy
[ADD] Výbušniny
[ADD] Transmutace
[ADD] Extrakce
[ADD] Hvězdářství
[ADD] Elixíry
[ADD] Sochař zvěrokruhu

Systém - Atmos
celkem: 6

[ADD] Sněhová bouře
[ADD] Písečná bouře
[ADD] Zemětřesení
[ADD] Silný déšť
[ADD] Slunečno
[ADD] Strašidelná mlha

Město Xel - městské budovy
celkem: 27

[ADD] Vesnická sněmovna
[ADD] Městský výbor
[ADD] Městská radnice
[ADD] Kapitol
[ADD] Opevnění 1. úrovně
[ADD] Opevnění 2. úrovně
[ADD] Opevnění 3. úrovně
[ADD] Příkop
[ADD] Sál hrdinů
[ADD] Tržiště
[ADD] Surovinové silo
[ADD] Městská brána
[ADD] Magický cech 1. úrovně
[ADD] Magický cech 2. úrovně
[ADD] Magický cech 3. úrovně
[ADD] Magický cech 4. úrovně
[ADD] Kamenná dílna
[ADD] Cech zlodějů
[ADD] Generátor bouří
[ADD] Trhlinová brána
[ADD] Dobíjecí stanice
[ADD] Reaktor
[ADD] Ochranný totem
[ADD] Skladiště
[ADD] Vysílač
[ADD] Recyklační jámy
[ADD] Pa'Raktos

Město Xel - líhně
celkem: 22

[ADD] Monitorovací centrum
[ADD] Sledovací centrum
[ADD] Pozorovatelna
[ADD] Inkubátor
[ADD] Líheň
[ADD] Přívodní šachty
[ADD] Temná laboratoř
[ADD] Ponurá laboratoř
[ADD] Podpůrné nádrže
[ADD] Xenostanice
[ADD] Rozšířená Xenostanice
[ADD] Akumulační disky
[ADD] Síně bolesti
[ADD] Síně trýzně
[ADD] Mučírna
[ADD] Chrám smrti
[ADD] Chrám prázdnoty
[ADD] Urychlovače
[ADD] Věž zloby
[ADD] Věž nenávisti
[ADD] Černý palác
[ADD] Obsidiánový palác

Bojové mapy (Atmos)
celkem: 6

[ADD] Ledové pustiny (Sněhová bouře)
[ADD] Vyprahlá země (Písečná bouře)
[ADD] Strašidelný hřbitov (Strašidelná mlha)
[ADD] Potopený chrám (Silný déšť)
[ADD] Kaple slunce (Slunečno)
[ADD] Zničené město (Zemětřesení)

Budovy na mapě dobrodružství
celkem: 23

[ADD] Nebeská svatyně
[ADD] Znesvěcený chrám
[ADD] Dračí pilíř ohně
[ADD] Dračí pilíř světla
[ADD] Dračí pilíř temnoty
[ADD] Dračí pilíř vody
[ADD] Dračí pilíř země
[ADD] Dračí pilíř vzduchu
[ADD] Zapomenutý bůh
[ADD] Brána do jiného světa
[ADD] Knihovna osvícení
[ADD] Tajemný krámek (alchymistické potřeby)
[ADD] Zamořený důl
[ADD] Líheň Bouřných zmijí
[ADD] Chrám zášti
[ADD] Starý kostlivec
[ADD] VARN
[ADD] Hvězdná brána
[ADD] Meč v kameni
[ADD] Kel Prastarých
[ADD] Základní příbytek Xel
[ADD] Elitní příbytek Xel
[ADD] Šampiónský příbytek Xel

Artefakty
celkem: 89

[ADD] Protijed
[ADD] Aplikovatelný jed
[ADD] Lučavka královská
[ADD] Arcitoxin
[ADD] Kniha Spalujícího odhodlání
[ADD] Kniha Nebeské zbroje
[ADD] Kniha Mlžného oparu
[ADD] Kniha Ledového úderu
[ADD] Kniha Poryvu větru
[ADD] Kniha Imploze
[ADD] Kniha Vnitřního plamene
[ADD] Kniha Blesku
[ADD] Kniha Regenerace
[ADD] Kniha Stínového obrazu
[ADD] Kniha Kamenných hrotů
[ADD] Kniha Vyvolání elementála
[ADD] Kniha Sylanniny odměny
[ADD] Kniha Teleportace
[ADD] Kniha Ylathovy jasnozřivosti
[ADD] Rulík zlomocný
[ADD] Džinův dech
[ADD] Dračí dech
[ADD] Krystal země
[ADD] Elixír obrany
[ADD] Elixír vůdcovství
[ADD] Elixír osudu
[ADD] Elixír magie
[ADD] Elixír ducha
[ADD] Elixír síly
[ADD] Prázdná lahvička
[ADD] Krystal etheru
[ADD] Krystal ohně
[ADD] Umrlcův dech
[ADD] Žluč gorgony
[ADD] Mozek Gremlina
[ADD] Kořen Phirny
[ADD] Lektvar zdraví
[ADD] Svěcená voda
[ADD] Krev Ledového démona
[ADD] Polibek smrti
[ADD] Lektvar many
[ADD] Posel smrti
[ADD] Minotauří morek
[ADD] Obsidián
[ADD] Slzy fénixe
[ADD] Spóry rostliny X
[ADD] Červené bobule
[ADD] Sabotérův odkaz
[ADD] Pavoučí jed
[ADD] Extrakt pavoučího jedu
[ADD] Socha Arciďábla
[ADD] Socha Avatara prázdnoty
[ADD] Socha Kerbera
[ADD] Socha Hlubinné nagy
[ADD] Socha Čakramové tanečnice
[ADD] Socha Minotauří stráže
[ADD] Socha Plemmenné matky
[ADD] Socha Oslnivé světice
[ADD] Socha Hrobového ghúla
[ADD] Socha Posvátného Kirina
[ADD] Socha Žraločí stráže
[ADD] Socha Sněžné panny
[ADD] Socha Ducha pramene
[ADD] Krystal síry
[ADD] Symbol vodnáře
[ADD] Symbol berana
[ADD] Symbol raka
[ADD] Symbol kozorožce
[ADD] Symbol blíženců
[ADD] Symbol lva
[ADD] Symbol vah
[ADD] Symbol hadonoše
[ADD] Symbol ryb
[ADD] Symbol střelce
[ADD] Symbol škorpiona
[ADD] Symbol býka
[ADD] Symbol panny
[ADD] Krev titána
[ADD] Prach z rohu jednorožce
[ADD] Krystal vody
[ADD] Extrakt z wyverních slin
[ADD] Wyverní plivanec
[ADD] Excalibur
[ADD] Ohnivá bomba
[ADD] Ledová bomba
[ADD] Svatý granát
[ADD] Střepinová bomba
[ADD] Dýmovnice
[ADD] Pa'Raktosovo srdce

Kouzla
celkem: 4

[ADD] Oživ mrtvé
[ADD] Požehnání
[ADD] Prokletí
[ADD] Rituál ochrany

Achievementy
celkem: 1

[ADD] Pyramida Prastarých

Lokalizace – CZ
celkem: 1

[ADD] WPU.CZE

Lokalizace – EN
celkem: 1

[ADD] WPU.INT